top of page

Fialová skupina pro zkušené jezdce z České republiky

Účastníci skupiny:

Věk: od 15 let


Jezdci z České republiky, kteří mají od 5 let souvislou praxi a jsou připraveni a ochotni osvojovat si nové věci. Také účastníci kurzu 2019, kteří od nás získali 2. úroveň a účastníci přesunu koní na letní pastvu v roce 2018 a 2019. Jsou připraveni opustit stereotypy a zvyky v jednání s koňmi. Jezdec se chová podle našich představ a je tvárný. Správná spolupráce s našimi koňmi a správný sed je ten, který my označujeme jako správný. Jsou to naši koně a my jsme organizátoři túry.


Musíte si být jistí svými schopnostmi a být připraveni přejít do kategorie koňských hostů*. Kurzant, který během praktické části kurzu nedodržuje pravidla chování, neustále diskutuje s průvodcem, nereaguje včas na poskytnuté rady, nebo reaguje specifickým způsobem, bude pokračovat v kurzu bez těsného kontaktu s koněm. To znamená, že se bude účastnit sedlání koní pod zvláštním dohledem průvodce, aktivně se zúčastňovat táborového života a pozorovat koně. Část peněz za praktickou část kurzu bude vrácena. Do kategorie koňských hostů* se také přesunete v případě, že ještě nemáte schopnosti nebo ochotu spolupracovat s průvodci a jít se skupinou na túru. To se dělá pouze pro vaše bezpečí a bezpečí celé skupiny. Ke všemu, co se zde děje, vám bude poskytnuto vysvětlení.


Výše uvedená pravidla jsou tu proto, abychom mohli garantovat túru. Doposud jsme chodili na túry s lidmi, které jsme znali z předchozího kurzu. Na túry, které nyní organizujeme, zkoušíme jezdit s cizími lidmi a nevíme, jak dobře umí spolupracovat s koňmi. Možná si naše povahy nesednou. Tohle je túra a její pravidla jsou pro všechny stejná. Což se možná někomu nebude líbit. Bezpečnost skupiny a koní jsou na prvním místě. Těmito pravidly zajišťujeme, že nebudeme závislí na jednotlivcích s vysokým sebevědomím, kteří by mohli do této skupiny proniknout.


*Koňský host je účastník jezdeckého tábora, který se neúčastní túry s koňmi ani praktických činností s koňmi, tj. není v těsném kontaktu s koňmi. Účastníci této skupiny pozorují koně v jejich přirozeném prostředí a dostanou:
přednášky o etologii;
workshopy o spolupráci s koněm, na kterých autor kurzu předvádí a hovoří o charakteristikách spolupráce s koněm v přirozeném prostředí.


To znamená, že účastníci skupiny si užívají pobyt v koňském prostředí.
Stejně tak má osoba, která je zařazena do kategorie jezdeckého hosta, možnost být s koňmi


Pokud se chcete ke skupině připojit, musíte:

 

  • Absolvovat 14denní online kurz.

  • Absolvovat online kurz musíte tak, abyste mohli vést konverzaci na všechna témata, která jsou v kurzu popsána (kdy průvodce mluví a vy pokračujete v jeho myšlence). Jsou tam popsány situace, ke kterým dochází během našich praktických cvičení a túr, kdy se ocitnete s koněm jeden na jednoho.

  • Akceptovat podmínku, že jste kurzant, tj. někdo, kdo se učí.

 

Abyste se mohli zúčastnit praxe, musíte přijmout všechna pravidla kurzu, poslouchat průvodce bez neustálého diskutování a řídit se jeho radami v průběhu praxe a túry.


Program se skládá z výcvikových dní na farmě „Poloninské hospodářství“ v Prelukách a z vícedenní túry na koních. Túra na koních probíhá podle schopností skupiny a aktuálního počasí, vyjíždíme na 2, 3, 4 dny…


Na túrách doprovází skupinu terénní vozidlo s věcmi účastníků. Na koních se jezdí bez zbytečných věcí.


Hygienické procedury se dělají v horských potocích (vždy táboříme přes noc u horských potoků a řek, kde se dá umýt; kdo chce, může si s sebou vzít i turistickou sprchu).


Berte vše vážně, důvěřujte našim zkušenostem se spoluprací s koňmi. Pochopte, že zde funguje systém založený na reflexech a instinktech. Na koních se pracuje, což na první pohled nemusí být zvenčí patrné. Ale i když si toho nevšimnete, nedává vám to právo experimentovat s koňmi, kteří pracují podle vlastního systému. Představte si, že by někdo experimentoval s koněm, se kterým spolupracujete.

Souhlasíte s těmito podmínkami? V tom případě vás zveme na teoretickou část kurzu, kde je popsán náš systém práce s koňmi. Pokud chcete po teoretické části pokračovat v praktické části, bude platba za teoretickou část považována za zálohu. Stačí si jen vybrat datum v kalendáři skupin a dát nám vědět.


V opačném případě, pokud s námi po absolvování teoretického kurzu nechcete spolupracovat, nebo pokud vám náš způsob spolupráce nevyhovuje, započítává se to jako poplatek za teoretický kurz, který se nevrací.


Cena online kurzu je 70 EUR na osobu.
Cena 7denního praktického kurzu pro jezdce je 300 eur na osobu.
Cena 5denního kurzu (zelená skupina) je 200 eur.


Přijetím těchto pravidel si my (průvodci), naši koně i kurzant (tj. vy) zajistíme klid a spoustu zábavy. A za těchto 8 dní toho můžeme stihnout hodně.


Přibližný program


Den 1


Sraz ve městě Užhorod v 11:30 u hlavního vchodu vlakového nádraží
Odjezd na farmu v Prelukách
15:00 Ubytování
Oběd
19:00–21:00 Diskuse
Večeře

Den 2

8:30 Rozcvička
9:00 Snídaně
Praktická lekce – jízda na koni
Oběd
Diskuse o natočeném materiálu
Volný program
Večeře

Den 3

8:30 Rozcvička
9:00 Snídaně
Praktická lekce – jízda na koni
Oběd
Diskuse o natočeném materiálu
Volný program
Večeře

Den 4

Příprava jídla a túra na koních
Příjezd na místo noclehu, rozbití tábora
Diskuse

Den 5
 
Příprava jídla
Sbalíme tábor a nakládáme do terénního vozidla
Vyrážíme na vyjížďku
Příjezd do místa noclehu
Rozbití tábora
Diskuse

Den 6
 
Příprava jídla
Sbalíme tábor a nakládáme do terénního vozidla
Vyrážíme na vyjížďku
Příjezd do místa noclehu
Rozbití tábora
Diskuse

Den 7
 
Příprava jídla
Sbalíme tábor a nakládáme do terénního vozidla
Vyrážíme na vyjížďku
Příjezd na farmu „Poloninské hospodářství“ v Prelukách
Diskuse
Večeře

Den 8

9:00 Snídaně
Oficiální část dokončení vyjížďky
11:00 Odjezd
15:30 Užhorod

Proč jsme vytvořili tento typ skupin?


Obvykle jezdíme na túry s lidmi, které známe. Lidmi, kteří přešli ze zelené skupiny do fialové. Teď jsme vytvořili fialové skupiny na základě toho, že je snazší přeškolit jezdce než učit začátečníka. Samozřejmě za předpokladu, že jezdec je tvárný a přijme pravidla naší hry.
Pokud nemáte potřebné dovednosti nebo své schopnosti přeceníte, pro bezpečnost svou i ostatních účastníků se bez urážení připravte na přechod k jezdeckým hostům s částečnou refundací. Tato verze kurzu s cizinci nám dá příležitost podniknout extrémně zajímavé túry v karpatských horách (s výjimkou vašeho příjezdu, který slouží pro seznámení).
Pokud jste jezdec, který se ještě necítí na to, aby se svým koněm zdolával hory a projížděl hluboké propasti, můžete se přihlásit do zelené skupiny, kde máte menší šanci stát se *koňským hostem.

Zpráva odeslána.

bottom of page