top of page
Hutsul_school-min.png

Program online kurzu

 

Modul 1 Úvod.

 

O našich zkušenostech, spolupráci s koňmi a o tom, jak jsme k této spolupráci s koňmi dospěli.

Co je to koňská turistika? Kdo se může stát jezdeckým turistou? Co je k tomu potřeba? Kdo je kurzant? Kdo je průvodce?

 

Modul 2 Jak spolupracujeme s koňmi a co doporučujeme vám.

 

Základy interakce mezi člověkem a koněm.

Obratnost a důvěra.

Koník nebo kůň?

Intonace člověka.

Jaký vliv mají na koně zvuky, které vydáváme: mlaskání a syčení?

Vedoucí – vedený.

Koně neučíme. Práce se stádem.

Intrika ve spolupráci s koněm. Kdo je silnější?

Modul 3 Fyziologie koní. Huculští koně.

 

Fyziologie koní.

Slepá místa a kam kůň vidí.

Jak vypadá huculský kůň? Jeho plemenné vlastnosti.

Proč malý kůň může jít tam, kam ostatní koně nechodí?

 

Modul 4 Překážky v horách.

 

Hlavní typické překážky v horách a nuance interakce mezi koněm a jezdcem ve velmi členitém terénu.

Kdo nejezdí, nepadá. Během vyjížďky buďte připraveni spolupracovat s koněm ve všech situacích.

Pohyb huculského koně po velmi členitém terénu.

Rokle. Nuance průchodu.

Vývraty.

Proč v horách příliš neutahujeme podbřišník a můžeme jezdit bez něj?

Test s batohem („Létá nebo nelétá“).

Nejlepší příklad dokonalého sedu.

Jak překonáváme překážky?

Modul 5 Jak se kůň pohybuje? Jak se člověk pohybuje?

Pohyby koně a jezdce.

Jak může jezdec dosáhnout harmonické spolupráce na koni?

Krok člověka, krok huculského koně.

Chody koně.

Krk vyvažovač.

Modul 6 Kontakt s koněm ze země.

Kontakt s koněm ze země. 

Jak povzbuzovat koně k pohybu? Jak vést koně ve volné přírodě, jak ho rozhýbat, obraty?

Modul 7 Kontakt s koněm na jeho hřbetě.

Kontakt s koněm na jeho hřbetě.

Jak s vámi kůň komunikuje, když jste na jeho hřbetě.

Jak můžete, aniž byste si toho všimli, znepokojit koně a celé stádo?

Neustálý tlak nepřispívá k dobré spolupráci s koněm.

Modul 8 Koňská výstroj.

Koňská výstroj.

Které sedlo je nejlepší do hor? Proč?

Modul 9 Sed

Sed, který se nejlépe hodí pro vícedenní vyjížďky.

Časté сhyby jezdců, stereotypy.

Kdo je jezdec?

Modul 10 Práce jezdce.

Práce jezdce. Rovnováha a těžiště.

Ruce jezdce. Práce s otěžemi.

Ovládání, klikaté cesty.

Modul 1 Práce nohou jezdce.

Práce chodidla ve třmenu.

Svaly a volná noha.

Modul 11 Pokyny.

Pokyny.

Podrobné pokyny k vyjížďce na koních. Jak komunikovat s ostatními účastníky a koňmi na vyjížďce? Jaké jsou situace a jak se v nich chovat? Vzájemná odpovědnost účastníků vyjížďky za sebe i za druhé. Spolupráce účastníků kurzu a turistů při osedlání. 

Modul 12 Etologie (psychologie zvířat)

Etologie (obor zoologie, který se zabývá studiem chování zvířat).

Řeč těla u koní. Hierarchická struktura stáda. Interakce mezi jednotlivci ve stádě. Co je pro koně důležité? Jak koně vnímají člověka? Jak se můžete s koněm dorozumět? V tomto modulu najdete také zajímavé vzdělávací příběhy o interakci mezi člověkem a koněm, video a foto materiály o chování koní ve stádě s jejich podrobným rozborem. A to vše bylo vytvořeno na základě dlouholetých terénních pozorování chování koní ve stádech na farmě Polonynské hospodářství v jejich přirozeném prostředí.

(V současné době se jedná o modul, který se později vyvine v samostatnou velkou část kurzu)

Modul 13 Praktická část kurzu

Organizační otázky

Jak probíhá praktická část kurzu?

Co je pohodlí na vyjížďce? Počasí? Jaký má být fyzický stav jezdce?

Týmová práce. Pravidla chování během kurzu.

Co na vás čeká během praktické části kurzu?

Úkoly účastníka kurzu.

bottom of page